Автор: Каневська Оксана Петрівна, вчитель фізики та інформатики першої кваліфікаційної категорії Полонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6.

 

Схвалено педагогічною радою Полонської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. No6

(протокол No 1 від 10.01. 2018 року)

 

 

"Відомі вчені фізики на купюрах різних держав" електронний довідник. – Полонне 2018.

 

Одним із найголовніших інструментів розвитку інформаційного суспільства є електронна освіта, яка сприяє швидкому і змістовному оновленню форм і засобів, технологій та методів навчання.  У сучасних освітніх установах безпосередньо опираються на комп’ютерний супровід професійної діяльності.  Програми стосовно навчання і тестування з різних дисциплін є невід’ємною частиною навчального процесу.

Використовуючи мультимедійний засіб  Електронний довідник "Відомі вчені фізики на купюрах різних держав" на уроках та в позакласних заходах з фізики, підвищується не тільки інтерес учнів до майбутньої спеціальності, а й їх успішність з даного предмета. Довідник  призначений для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, надає можливість будь-кому, незалежно від рівня його знань і підготовки, брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати його та поглиблювати свої знання. Головна мета електронного довідника – показати значимість праці вчених і цінність знань.

 

Матеріал надається в цифровому вигляді – html файл;  для завантаження на комп'ютер та використання електронного довідника без з'єднання до мережі Інтернет використайте гіперпослання  https://drive.google.com/file/d/1FnNXRJqV3ByDALcsgfIxgFjOgQJmW6e6/view?usp=sharing , розмір архіву 3,22 Mb.

 

Використані джерела та література:

 

1.    Методика підготовки та створення електронного посібника [Електронний ресурс].—Режим доступу: URL : http:// www.zippo.net.ua/index.php?page_id=546.  

2.    Путій Т.М. Шкільна мовна освіта в контексті розвитку електронних засобів навчання // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2012. — №3.— С. 43–46.

3.    Дем’яненко В.М., Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2013. — №1. — 2013. — С. 44–48.

4.    Всесвітній Біографічний Енциклопедичний Словник. — М.: Велика енциклопедія, 1998. 

5.    Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2005.

6.    Відкриті, публічні інтернет ресурси.